Model:
Brand:
Modelos de la marca:CORNELIUS (IMI)
CHD22 HOTEL DISPENSER CHD30 HOTEL DISPENSER COLD SHOT COR5014UBCSD FCB PINNACLE 2/4FLAVOR
FCB POST-MIX DISPENSER QUEST 2000 SUPER ASTRA VANTAGE POST-MIX DISPE VIPER 2 FLAVOR
VIPER 3 FLAVOR VIPER 4 FLAVOR